Zapowiedź badania dużej płyty - cz. 2

Turn on JavaScript!

Nawet w prawidło zaprojektowanych konstrukcjach płytowo-słupowych może dojść do wystąpienia katastrofy postępującej, czyli zniszczenia całej konstrukcji w następstwie uszkodzenia jednego z jej elementów nośnych. Może być ona skutkiem wystąpienia obciążeń wyjątkowych, takich jak np. wybuch gazu, uderzenie w elementy konstrukcyjne budynków podczas wypadków drogowych lub lotniczych czy nawet bombowe zamachy terrorystyczne. Wzrost świadomości społecznej w kwestii bezpieczeństwa nałożył konieczność uwzględniania obciążeń wyjątkowych na etapie projektowania konstrukcji, tak aby skutki katastrof wywołane ich działaniem ograniczyły się do niewielkiej części obiektu, wykluczając jego całkowite zniszczenie.

Na zlecenie CPJS zostało przeprowadzone w 2020 roku badanie żelbetowego ustroju płytowo-słupowego, zbrojonego stalą EPSTAL, w sytuacji wystąpienia katastrofy postępującej. Więcej informacji na ten temat w zakładce "BADANIA".

Poniżej fotorelacja z przeprowadzonego badania.

Data publikacji: 13.05.2021