Histogramy 2017

Turn on JavaScript!

Jak co roku CPJS opracował histogramy dla najważniejszych parametrów wytrzymałościowo-odkształceniowych dla stali EPSTAL, oparte na wynikach zakładowej kontroli produkcji prowadzonej w ciągu całego ubiegłego roku.

Do przygotowania opracowania wykorzystano wyniki uzyskane przez jednego z producentów stali EPSTAL. Poza wygenerowaniem histogramów, przedstawiających wizualnie rozkład granicy plastyczności, wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia pod największych obciążeniem dla każdej z produkowanych średnic, po raz pierwszy opublikowane zostały także podstawowe współczynniki statystyczne: odchylenie standardowe, wskaźnik zmienności, a także pięcioprocentowy kwantyl uzyskany dla danej populacji.

Histogramy 2017

Histogramy są przez CPJS corocznie publikowane w zakładce Dane statystyczne.

Data publikacji: 16.01.2018