Nowe badania - zbrojenie integrujące wg Model Code

Turn on JavaScript!

W Katedrze Konstrukcji Budowlanych Politechniki Śląskiej zakończyły się kolejne prace badawcze mające na celu zweryfikowanie wymagań normowych dla zbrojenia integrującego w stropach płytowo-słupowych.

Tym razem odwołano się do wytycznych projektowych Model Code 2010, związanych z zastosowaniem zbrojenia zabezpieczającego połączenie płyta-słup po przebiciu, określanego jako zbrojenie integrujące. Model Code 2010 wymaga, aby w przypadku połączenia wewnętrznego, zbrojenie to składało się z co najmniej czterech krzyżujących się prętów lub ośmiu prętów niepołączonych ze sobą, ale odpowiednio zakotwionych w słupie. W przypadku połączenia krawędziowego należy domniemywać, że liczba odpowiednio zakotwionych prętów wynosi sześć – Model Code 2010 nie wskazuje bezpośrednio rozwiązania dla połączeń krawędziowych. 

Zawsze należy pamiętać o odpowiednim zakotwieniu prętów zbrojenia integrującego. Wnioski z badania jasno pokazują, że brak odpowiedniego zakotwienia znacząco obniża nośność konstrukcji w sytuacji awaryjnej po przebiciu.

Minirelacja z badania na stronie 

Szczegółowy raport dostępny będzie w Biuletynie Technicznym nr 9 - premiera już w marcu.

Data publikacji: 09.02.2018