Parametry stali w ujęciu statystycznym - nowa publikacja

Turn on JavaScript!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją CPJS. Tym razem zajęliśmy się statystycznym opisem wyników badań wytrzymałościowych stali zbrojeniowej EPSTAL.

Producenci stali EPSTAL wykonują badania próbek prętów stalowych na rozciąganie tysiące razy w ciągu jednego roku (kilkaset razy dla niektórych średnic) w ramach zakładowej kontroli produkcji. Są to badania wielokrotnie powtarzane w tych samych warunkach, dające różne wyniki. Istnieje więc pełna podstawa do probabilistycznego opisu parametrów mechanicznych prętów stali EPSTAL, który przedstawiono w niniejszej publikacji.

Zobacz publikację

Data publikacji: 19.02.2019