Transparentność

Turn on JavaScript!

Publikacja wyników zakładowej kontroli produkcji

Producenci, którzy posiadają certyfikat EPSTAL, zobowiązani są do udostępniania CPJS rocznego zestawienia wyników wytrzymałościowo-odkształceniowych, uzyskanych w ramach zakładowej kontroli produkcji. Wyniki te, opracowane statystycznie, publikowane są na naszej stronie.

Z punktu widzenia projektanta konstrukcji możliwość wglądu w rozkład najważniejszych parametrów stali zbrojeniowej jest niezwykle cenna. Pozwala upewnić się, że minimalne wymagania normowe spełnione są z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeństwa, a także sprawdzić, czy rozkład właściwości wskazuje na stabilność procesu produkcji.

Wyniki publikowane są w zakładce Dane statystyczne.