Badania zachowania się płyty monolitycznego ustroju płytowo – słupowego w stanie awaryjnym wywołanym usunięciem podpory krawędziowej

Turn on JavaScript!

Jaka jest różnica nośności krawędziowego fragmentu konstrukcji płytowo-słupowej po awarii słupa w zależności od jego usytowania na krawędzi ustroju?

W biuletynie przedstwiono opis badań, które stanową kontynuację prac badawczych prowadzonych na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej w zakresie opisu, oceny i zachowania się elementów żelbetowych zbrojonych stalą EPSTAL o dużej ciąglowści w stanach normalnej pracy oraz pracy w stanach awaryjnych.

Celem tych badań było określenie zachowania się krawędziowego fragmentu ustroju płytowo-słupowego w stanie awaryjnym, który wywołany został usunięciem słupa, znajdującego się na krawędzi płyty w połowie jej długości. Podstawę analizy stanowił obszar dwóch pól wyodrębniony z całej płyty, wokół usuniętego słupa.

Autorzy:

dr inż. Barbara Wieczorek
dr inż. Mirosław Wieczorek