Najważniejsze cechy materiałowe stali zbrojeniowej EPSTAL o wysokiej ciągliwości wg nowej normy PN-H-93220:2018-02

Turn on JavaScript!

Publikacja zawiera wymagania nowej normy PN-H-93220:2018-02 dla stali zbrojeniowej gatunku B500SP. Przedstawione są właściwości stali oraz metody ich badania.

Obecnie postęp technologiczny sprawił, że możliwe jest osiągnięcie wysokiej wytrzymałości stali zbrojeniowej przy zachowaniu dobrych parametrów ciągliwości. Popularna w hutnictwie metoda kontrolowanego chłodzenia, która polega na intensywnym spryskiwaniu pręta wodą pod wysokim ciśnieniem w ostatniej fazie walcowania, sprawia, że osiągnięcie wysokiej wytrzymałości możliwe jest bez zwiększania zawartości węgla. Skutkuje to utrzymaniem wysokiej ciągliwości stali i zapewnieniem prawidłowej spajalności.

Opracowanie:

Centrum Promocji Jakości Stali