Probabilistyczny opis parametrów wytrzymałościowych stali zbrojeniowej EPSTAL

Turn on JavaScript!

Publikacja zawiera probabilistyczny opis parametrów wytrzymałościowych stali zbrojeniowej EPSTAL i eksperymentalne potwierdzenie ich wartości

Producenci stali EPSTAL wykonują badania próbek prętów stalowych na rozciąganie tysiące razy w ciągu jednego roku (kilkaset razy dla niektórych średnic) w ramach zakładowej kontroli produkcji. Są to badania wielokrotnie powtarzane w tych samych warunkach, dające różne wyniki. Istnieje więc pełna podstawa do probabilistycznego opisu parametrów mechanicznych prętów stali EPSTAL, który przedstawiono w niniejszej publikacji.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielewski
mgr inż. Magdalena Piotrowska