Biuletyn Techniczny nr 10

Turn on JavaScript!

Dostępna już do pobrania nowa publikacja Centrum Promocji Jakości Stali - Biuletyn Techniczny nr 10.

"Celem tych badań było określenie zachowania się krawędziowego fragmentu ustroju płytowo-słupowego w stanie awaryjnym, który wywołany został usunięciem słupa, znajdującego się na krawędzi płyty w połowie jej długości. Podstawę analizy stanowił obszar dwóch pól wyodrębniony z całej płyty, wokół usuniętego słupa."

Autorzy:

dr inż. Barbara Wieczorek
dr inż. Mirosław Wieczorek

Zobacz publikację

Data publikacji: 04.11.2021