Właściwości

Turn on JavaScript!

Parametry stali EPSTAL - do pobrania (PDF)

Oznaczenie gatunku

B500SP:

  • B oznacza stal przeznaczoną do budownictwa
  • 500 oznacza granicę plastyczności 500 MPa
  • S oznacza stal spajalną
  • P oznacza stal o podwyższonej ciągliwości

Własności wytrzymałościowe - próba rozciągania

Opis

Oznaczenie Jednostka Wartość
Granica plastyczności Re [MPa] 500 ÷ 625
Stosunek wytrzymałości na rozciąganie
do granicy plastyczności
Rm/Re [-] 1,15 ÷ 1,35
Minimalne wydłużenie procentowe A5 [%] 16,0
Minimalne wydłużenie procentowe
całkowite przy maksymalnej sile
Agt [%] 8,0

Wymiary i geometria

Średnica nominalna

Nominalna powierzchnia

przekroju poprzecznego

Masa
nominalna*

Dopuszczalna odchyłka masy

Minimalne względne pole powierzchni żeber fR

[mm]

[mm2]

[kg/m]

[%]

[mm2]

8 50,27 0,40 ± 6,0 0,040
10 78,54 0,62 ± 4,5
12 113,10 0,89
14 153,94 1,21 0,056
16 201,06 1,58
20 314,16 2,47
25 490,87 3,85
28 615,75 4,83
32 804,25 6,31
40 1256,64 9,86

 * Masa obliczona na podstawie ciężaru objętościowego stali 7850 kg/m3.

Skład chemiczny

Analiza  Maksymalna zawartość w % Ceqmax [%] **
C Mn Si P S Cu N*
wytopowa 0,22 1,60 0,55 0,050 0,050 0,80 0,012 0,50
wyrobu 0,24 1,65 0,60 0,055 0,055 0,85 0,013 0,52
* Dopuszcza się przekroczenie podanych wartości liczbowych, jeśli na każde zwiększenie o 0,001% N zawartość maksymalna P zostanie zmniejszona o 0,005%; jednakże zawartość N według analizy wytopowej nie powinna przekraczać 0,015%.
** Równoważnik węgla oblicza się ze wzoru: Ceq = C + Mn/6 + (Cr+V+Mo)/5 + (Cu+Ni)/15

 Tabele do projektowania

Średnica
nominalna
[mm]
Przekrój [cm2] Przekrój zbrojenia w cm2/m w zależności od rozstawu prętów
10 cm 15 cm 20 cm 25 cm 30 cm
8 0,503 5,03 3,35 2,52 2,01 1,68
10 0,785 7,85 5,23 3,93 3,14 2,62
12 1,13 11,30 7,53 5,65 4,52 3,77
14 1,54 15,40 10,27 7,70 6,16 5,13
16 2,01 20,10 13,40 10,05 8,04 6,70
20 3,14 31,40 20,93 15,70 12,56 10,47
25 4,91 49,10 32,73 24,55 19,64 16,37
28 6,16 61,60 41,07 30,80 24,64 20,53
32 8,04 80,40 53,60 40,20 32,16 26,80
40 12,56 125,60 83,73 62,80 50,24 41,87

 

Średnica
nominalna 
[mm]
Przekrój zbrojenia w cm2 w zależności od ilości prętów
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
8 0,503 1,01 1,51 2,01 2,52 3,02 3,52 4,02 4,53 5,03
10 0,785 1,57 2,36 3,14 3,93 4,71 5,50 6,28 7,07 7,85
12 1,13 2,26 3,39 4,52 5,65 6,78 7,91 9,04 10,17 11,30
14 1,54 3,08 4,62 6,16 7,70 9,24 10,78 12,32 13,86 15,40
16 2,01 4,02 6,03 8,04 10,05 12,06 14,07 16,08 18,09 20,10
20 3,14 6,28 9,42 12,56 15,70 18,84 21,98 25,12 28,26 31,40
25 4,91 9,82 14,73 19,64 24,55 29,46 34,37 39,28 44,19 49,10
28 6,16 12,32 18,48 24,64 30,80 36,96 43,12 49,28 55,44 61,60
32 8,04 16,08 24,12 32,16 40,20 48,24 56,28 64,32 72,36 80,40
40 12,56 25,12 37,68 50,24 62,80 75,36 87,92 100,48 113,04 125,60