CPJS

Turn on JavaScript!

Centrum Promocji Jakości Stali

Centrum Promocji Jakości Stali (CPJS) jest organizacją, której celem jest zapewnienie wysokiej jakości wyrobów stalowych oraz promocja nowych rozwiązań technicznych i materiałowych.

Działalność CPJS to:

  • Certyfikacja wyrobów stalowych oraz nadzór techniczny nad produkcją i właściwościami certyfikowanych produktów.
  • Inicjowanie i współrealizowanie projektów badawczych ukierunkowanych na poprawę jakości wyrobów stalowych oraz bezpieczeństwo konstrukcji inżynierskich.
  • Wspieranie współpracy grup badawczych z przemysłem.
  • Przekazywanie informacji na temat wyrobów stalowych wysokiej jakości.
  • Organizowanie oraz współorganizowanie spotkań szkoleniowych, seminariów, warsztatów.
  • Tworzenie  pomostu pomiędzy użytkownikami wyrobów stalowych i ich producentami.
  • Monitorowanie i czynny udział w działaniach normalizacyjnych i certyfikacyjnych na poziomie instytucji krajowych i europejskich.