Biuletyn Techniczny nr 9

Turn on JavaScript!

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą publikacją 
Centrum Promocji Jakości Stali – Biuletynem Technicznym nr 9.

"Niniejszy biuletyn odwołuje się do wytycznych projektowych Model Code 2010, związanych z zastosowaniem zbrojenia zabezpieczającego połączenie płyta-słup po przebiciu, określanego jako zbrojenie integrujące. Model Code 2010 wymaga, aby w przypadku połączenia wewnętrznego, zbrojenie to składało się z co najmniej czterech krzyżujących się prętów lub ośmiu prętów niepołączonych ze sobą, ale odpowiednio zakotwionych w słupie. W przypadku połączenia krawędziowego należy domniemywać, że liczba odpowiednio zakotwionych prętów wynosi sześć – Model Code 2010 nie wskazuje bezpośrednio rozwiązania dla połączeń krawędziowych. W przypadku połączenia krawędziowego należy w odpowiedni sposób wykonać zakotwienie zbrojenia dochodzącego prostopadle do krawędzi płyty."

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
dr inż. Barbara Wieczorek
dr inż. Mirosław Wieczorek

Zobacz publikację

Data publikacji: 15.03.2018