Badanie małej płyty w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory

Turn on JavaScript!

Awaria spowodowana przez usunięcie jednego z czterech słupów podpierających płytę, prowadząca do całkowitego zniszczenia ustroju

Przedstawione w biuletynie nr 4 badanie zachowania się małej płyty w sytuacji awaryjnej miało charakter wprowadzający do serii dalszych badań nad zjawiskiem katastrofy postępującej. Jego celem było zaobserwowanie modelu zniszczenia tego typu ustroju i stanowiło podstawę do opracowania planu badań dużej płyty (których wyniki zawarto w biuletynie nr 5 i 7). 

Przedstawione przykłady ogromnych katastrof budowlanych, które były wynikiem zarówno działalności umyślnej, jak i niezamierzonej są podstawą prowadzonych na całym świecie badań i analiz nad zachowaniem się konstrukcji w stanie awaryjnym - katastrofalnym. Wyniki tych działań w znacznym stopniu oparte są na symulacjach numerycznych obiektów, które uległy poważnemu zniszczeniu lub całkowitemu zawaleniu. Brak jest informacji o rzeczywistym zachowaniu się konstrukcji w trakcie rozwoju katastrofy, co może służyć wypracowaniu bardziej zgodnych z rzeczywistością metod konstruowania obiektów.

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
mgr inż. Mirosław Wieczorek