Znaczenie ciągliwości stali zbrojeniowej w projektowaniu konstrukcji żelbetowych

Turn on JavaScript!

Ciągliwość stali zbrojeniowej to - obok wysokiej wytrzymałości na rozciąganie - najważniejsza jej właściwość, decydująca o klasie stali zgodnie z europejskimi normami do projektowania.

Publikacja przygotowana przez Centrum Promocji Jakości Stali zawiera m.in. szczegółową charakterystykę stali zbrojeniowej o wysokiej ciągliwości, tłumaczy sposób klasyfikowania stali wg "starych" polskich norm oraz norm stosowanych obecnie, a także opisuje badania, jakim poddawane są pręty stalowe.

Szczególną uwagę na plastyczność elementów należy zwrócić w przypadku konstrukcji narażonych na nieprzewidziane obciążenia, takie jak uderzenia, trzęsienia ziemi, czy nagłe zniszczenia podczas wybuchu. W takich konstrukcjach pożądany jest zapas bezpieczeństwa, jaki ma konstrukcja plastyczna.

Opracowanie:

Centrum Promocji Jakości Stali