Badania zachowania się strefy podporowej monolitycznych ustrojów płytowo-słupowych w stadium awaryjnym

Turn on JavaScript!

Innowacyjne badanie stropu płytowo-słupowego w stadium awaryjnym wywołanym przez przebicie oraz wpływu ciągliwości stali zbrojeniowej na zachowanie się takiego ustroju.

W biuletynie podano szczegóły badania fragmentu stropu, w którym wywołano stan awaryjny poprzez doprowadzenie do przebicia strefy podporowej. W konsekwencji kontynuowania obciążenia w stanie awaryjnym modele doprowadzono do całkowitego zniszczenia, co umożliwiło obserwację zachowania się konstrukcji oraz rejestrację ugięć, zarysować i obciążeń granicznych. Modele badawcze zostały zazbrojone stalą o zróżnicowanej ciągliwości, co pozwoliło na oszacowanie jej wpływu na schemat zniszczenia.

W sytuacji szczególnej, w której w konstrukcji zastosowano beton o zaniżonej wytrzymałości w stosunku do projektowanego, beton uległ przemrożeniu w okresie twardnienia, konstrukcja została zbyt wcześnie rozdeskowana lub wystąpił lokalny wybuch, połączenie płyty ze słupem może ulec kruchemu zniszczeniu. Przetrwanie konstrukcji zapewnić może w takim przypadku dolne krzyżujące się nad słupem zbrojenie pozwalające na przekształcenie się ustroju płytowo-słupowego w ustrój cięgnowy (membranowy).

Autorzy:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Starosolski
dr inż. Radosław Jasiński
mgr inż. Radosław Kupczyk
mgr inż. Mirosław Wieczorek